Reklamacja i zwrot

Reklamacje i zwroty

 1. Prawo odstąpienia od umowy
  1. 1. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia do umowy dla tego, że w sklepie sprzedawane towary wykonane na zamówienie w ciągu 7 dni roboczych. Ze względu na spersonalizowany charakter naszych produktów, nie ma możliwości ich zwrotu.
   2. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
   a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; – w przypadku produktu wykonanego na zamówienie.
 2. Reklamacja i gwarancja
  1. Umową Sprzedaży objęte Towary oferowane przez Sklep, są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
  2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
  3. W przypadku stwierdzenia wady produktu i skorzystania przez Konsumenta z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi, Konsumentowi, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia produktu, w którym może żądać:
   1. naprawy produktu, lub poprawki krawieckie w razie złego dopasowania rozmiaru.
   2. wymiany produktu na wolny od wad,
   3. obniżenia ceny produktu,
   4. odstąpienia od umowy sprzedaży.
  4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
  5. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien wypełnić formularz reklamacji dostępny na stronie Reklamacje i zwroty.
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
  7. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
  8. Towar wraz z formularzem reklamacyjnym należy odesłać na adres: Kraków ul. Zakopiańska, nr 56, lok. 19, 30-435
  9. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  10. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa klient.
  11. Załącznik nr 1: Pobierz formularz reklamacyjny
Koszyk
Przewiń do góry